GEOENGINEERINGS
Confortabil, sigur, eficient si regenerabil
Resursele regenerabile sunt solutia pentru un viitor curat, sigur si eficient!
Link-uri utile
Link-uri parteneri
enhanced by BossCart free shopping cart
Legea 261 din 7 iulie 2009

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii – foraje geologice si geotehnice.

Incepand din iulie 2009 Forajele geologice si geotehnice se vor putea executa doar cu autoizatie de constructie.

Legea 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Publicat in Monitorul Oficial 493 din 16 iulie 2009 (M. Of. 493/2009)

Art. 3. – (1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire,
e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice;

International Geothermal Association
OBIECTIV: să încurajeze cercetarea, dezvoltarea şi utilizarea resurselor geotermale la nivel mondial prin compilarea, publicarea şi difuzarea de date ştiinţifice şi tehnice şi de informaţii, atât în cadrul comunităţii de specialişti în domeniul geotermiei cât şi între acestia şi publicul larg.
Asociatia Hidrogeologilor din România
OBIECTIVE: - Stimularea contactelor dintre specialiştii interesaţi în cercetarea ştiinţifică şi în ingineria hidrogeologică;
- Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică în România a diferitelor probleme hidrogeologice de rezolvarea cărora depinde gestiunea optimă a apelor subterane, conservarea şi protecţia acestora şi a mediului înconjurător;
- Ridicarea nivelului stiinţific al membrilor săi şi, în ansamblu, al activităţii hidrogeologice din România;
- Iniţierea de relaţii şi colaborări cu asociaţii, societăţi şi organizaţii stiinţifico-profesionale similare din ţară şi din străinătate.
Asociatii internationale
Asociatii nationale
Weather by Freemeteo.com